album\' picture
Add to cart


Didier François - baroque update  

Other(s) album(s) : Sjansons Patinées , Nyckelharpa Solo ,

In Zweden wordt de viola da chiavi ‘nyckelharpa’ genoemd, waar ze de laatste 400 jaar bleef verder leven ondanks haar verdwijning in Centraal Europa.
Het Zweedse woord nyckel betekent ‘sleutel’ of ‘toets’, harpa staat voor ‘snaarinstrument’, men zou het dus kunnen vertalen als ‘sleutelvedel’.
Theorbe en Viola da Gamba hebben daarentegen geen toetsen maar zijn ook met snaren bespannen.
De drie instrumenten in dit album vertegenwoordigen onze sleutel naar een wereld van contrasten, spanning-ontspanning, licht en duisternis: belangrijke sleutels om de barokke taal, verbeelding en esthetica te begrijpen.
Deze bijzondere taal willen wij verder laten klinken in onze composities door het gebruik van barokke akkoordprogressies, intervallen, harmonieën en vormen.
Wij trachten op die manier deze drie bijzondere instrumenten te doen herleven buiten hun historische context.


Others videos :
Presse francophone
  • Musette Blog
  • Le Joueur de Luth – Hiver 2015/2016
Nederlandstalige pers
  • tsmiske.be - Bart Vanoutrive
  • Folk (Bart Vanoutrive)